Kiddd is busy with the trust crisis, with officials who need to be checked

 

 

 

 

Trustworthy ?

?

?

?

?

?

?

Page 1, trust crisis

 

 

The energy crisis

Its real cause: suppression

of  3 clean energy technologies.

Production of large amounts of

cheap clean energy is possible!

Why do top officials silence that?

 

click hier      O film O

 

The security crisis

Help terrorists ! Think ! Who is

controling whom? Who controles the

 chiefs? Terrorists and control on you.

Why do the big chiefs refuse to be checked by the most advanced means  for being trust-worthy?. Two cheques short and reliable directly inside the brain?   click here

 

The trust crisis

Untrustworthy officials

suspicious of dubble agenda

Officials  choosing worse and very expensive “solutions”, spilling billions, refusing to answer questions: why?

See open letters to such officials.

Page 2 , H.Brouwer

Page 3 , M.vd.Hoeven

Page 4 , J.Cramer

Page 5 , Zembla

Page 6 , Conclusion

 

 

The money crisis

The credit crisis. The bank crisis

They  are  shaking  the  trees !

It´s a repetition of an  old game:

Causing panic, harvesting billions.

 

 

click here

Tekstvak: Honest persons …
Honestly looking persons …
Persons with charisma …
Can persons with charisma misuse their property for cheating?
Tekstvak: Big and important question? Yes!

 

TOPtech Energie-Techniek  Sturmvogel200MW@gmail.com

 

Tel  064 29 11 39 6,  www.energybird.org    O film O     2645 LE Delfgauw

 

9.10.2008

Our sign: HB10.10.08/24.10.MD

 

 

Aan Ministerie EZ Economische Zaken

De heer Hugo Brouwer

Topambtenaar Energietransitie

 

 

Geachte heer Brouwer,

 

Uw antwoordbrief van 29.9.08 op ons schrijven van 3.7.08 bevat 20 fouten en omissies. Hier bespreken wij deze hoofdpunten:

 

1. breidt u een bereed zwijgen uit over onze hoofdvraag:  Waarom heeft het grote ministerie EZ niet gereageerd op de publicatie van de Telegraaf  van 12.8.06 : “Stormvogel oplossing 100% schone energie in Europa” ?

Wil de machtgroep van ambtenaren, die in EZ nu (nog) het zeggen heeft, geen schone energie voor 16 miljoen Nederlanders? Was dat de achtergrond van uw zwijgen? Hoe verklaart u uw zwijgen? Wij hebben wel een verklaring: zie later! En die moet u geloofwaardig ontkrachten, als u als betrouwbaar wilt gelden en op uw post wilt blijven zitten.

 

2. De 4 ambtenaren van EZ, SenterNovem en VROM, die met de vertegenwoordiger van TOPtech (de firma, die de EnergyBird- /Sturmvogel-Techniek heeft ontwikkeld) op 9/11/08 in EZ samen waren, hebben meervoudig en duidelijk gezegd, dat ze enthousiast zijn over de voorgestelde techniek:

a). enthousiast over de intelligente aanpak: vissen in de grote bron High-Altitude-Wind (HAW) met meer dan 100% potentiaal in plaats van in de zwakke bodemwind, die, na een grote vernietiging van landschap, totaal maar 5% kan ophoesten,

b). enthousiast over het eenvoudige 3 punten-systeem 1. generator beneden 2. supersterke kabel 3. trekkende energybird boven de Noordzee (Noordzee-Project, 300 - 500 machines vangen genoeg energie voor heel Nederland). 

c). onder de indruk en enthousiast, dat wij second opinions van TU’s en van topingenieurs van grote bedrijven hebben kunnen laten zien. En ze waren onder de indruk van briefen, van ENECO bijvoorbeeld, dat ze financieel willen bijdragen.

Verder zien wij geregeld enthousiaste reacties van vakmensen, professoren en leken over onze innovatieve techniek, ver uitgewerkt, met vele uitvindingen op elkaar, en wij winnen prijzen, als wij de techniek in wedstrijden voorstellen.

 

In de gesprekskring met de 4 ambtenaren hebben wij bericht gedaan over succesvolle testvluchten van stormvogels op kleine schaal. 

En wij hebben de EPA-patent- en beschermingsproblemen ter sprake gebracht en de redenen voor 5% geheimtechniek naast 95% open techniek, die wij onder www.energybird.org op onze website hebben geplaatst.

De heer Goverde, die in het koploperloket van EZ de taak kreeg, aan de Stormvogel-zaak te werken, en het goed heeft gedaan en eerlijk en betrouwbaar is en het beste wil bereiken voor 16 miljoen Nederlanders - wij kennen hem nu uit veel gesprekken -  reageerde in de kring meteen positief en zei, met het EPA te willen praten, wat er gebeurt is.

 

Verder heeft de heer Rene.Goverde, nadat onze brief van 3.7.08 aan minister Maria van der Hoeve en aan u  2 maanden lang in EZ zoek was, “spoorloos verdwenen” (lijkt bij ongewenste brieven vaker voor te komen!), een kopie, door ons aangeleverd, in het administratiesysteem van EZ ingevoerd. Zo als het moet, volgens de regels.

 

3. Uw eerste antwoord daarop, meneer Brouwer, was, dat u de heer Goverde zijn functie in het koploper-lokket heeft afgepakt, en dat hij nu verplaatst is en in VROM gaat werken. Een week voor dit gebeuren hebben wij hem gesproken. Daar heeft hij nog niets geweten van die verplaatsing.

 

Dat lijkt ons een strafverplaatsing voor zijn durf, het “verdwenen schrijven” volgens de regels toch nog in de basisadministratie van EZ in te voeren, waar ieder ambtenaar van EZ het lezen kan. Immers, het is een kritisch schrijven met lastige vragen aan het bestuur. En misschien zijn er EZ-ambtenaren, die in EZ dingen zien gebeuren, manipulaties, met die ze ook niet eens zijn en ook hun kritiek hebben op het bestuur.

Ons lijkt het een strafverplaatsing ter bescherming van de (labiele) machtpositie van het bestuur.

 

4. Nu is er niemand meer in de overhead, die met het EPA wil spreken over de extreme gebeurtenissen in het EPA – ontzegging van het patent op onze basisinnovatie. (de eerlijke patent-examinator wilde onze patentschrift examineren “Ik begrijp de tekst. Ik ga nu examineren.” en werd door zijn baas gedwongen, onder een voorwendsel niets te doen. (meer zie “Het EPA-verhaal. De boeven zitten boven”).   “Geen  patent, geen geld” zeggen investeerders in een dergelijke situatie altijd. Daarom is zo een manipulatie van het EPA een gevoelige belemmering voor een uitvinder.

 

U praat in uw brief niet daarover, met het EPA te willen spreken, in plaats van de gestrafte heer Goverde, ondanks uw weten van de patentsituatie. Hoe is dat te interpreteren? U zwijgt over dit punt.

 

5. En nu de punten waar u iets zegt:

 

U stelt in uw antwoord over enthousiasme onwaar precies het tegenovergestelde van wat wij hebben beleefd: U schrijft: “Ons is gebleken, dat u nog onvoldoende partijen enthousiast hebt kunnen maken” en baseert daarop uw beslissing, niets te doen. 

U stelt onwaar, zonder een woord te verliezen over de voorliggende second opinions, dat “het ontbreekt aan voldoende objectieve informatie over de technische en economische haalbaarheid”.

“De vinding kan met de huidige stand van de techniek gerealiseerd worden” heet het in de second opinion van de TU Delft heel duidelijk.

In uw antwoord-A4tje stelt u, meneer Brouwer, onwaar, dat ons project alleen op de tekentafel bestaat. De stormvogel vliegt. En met een Stormvogel van 100 m span laten wij de media’s zien, hoe fijn hij vliegt, met alle geheimtechniek erin.

 

Tot nu toe heeft nog geen partij kunnen aantonen dat onze EnergyBird-Techniek in een punt niet kan functioneren of dat ze niet economisch is. Ze is juist zo economisch – 1-2 ct /kWh – zie onze businessplan op onze website - dat de partijen van het zwarte olie ze vrezen. Wie rekenen kan ziet meteen: Het “blauwe olie” wordt heel wat goedkoper dan het vieze en vervuilende olie!

 

In onze zicht behoren manipulerende groepen van topambtenaren in de overheden (wereldwijd, niet maar in NL: zie boeken /video’s van David Icke, James Bacque en andere onderzoekers) tot de lange armen van de olie- en geldpartijen, die eco- en oorlogspelen (Irak en de oorlogen daarvoor) initiëren.

 

Van burgers horen wij vaak:  “Het maakt toch geen zin, dat machtgroepen schone energie smoren. Ze treffen toch ook zich zelf!”

 

“U bent gelijk” zeggen wij dan, “ in een normale situatie maakt het geen zin. Maar de situatie is niet normaal!”    “Hoezo?” 

 

“Volgens onderzoekers zoals David Icke is er een wereldwijd verspreidde sluwe groep, die zich in haar insiderpapieren een volk noemt. Een volk zonder land. Die in haar insiderpapieren zegt, de wereldheerschappij te willen grijpen. Tussenstappen, zeggen ze, is verovering van macht in nationale regeringen, subversief met groepen van mollen indringen in machtorganen. Als ze zich daar hebben kunnen nestelen, zie je vreemde manipulatiespelen.

Hun strategie is, volgens David Icke, allen met elkaar, door een centrale aangestuurd, hun lokaal veroverde macht te benutten om voor veel problemen te zorgen –

nu de zonder echte en zichtbare redenen stijgende voedselprijzen

en de economische crisis en de gemanipuleerde rood gekleurde beurzen

en het veiligheidsprobleem na de fake terroristen-aanvallen New York 9/11/2001 en London metros 7/7/2004

en het klimaatprobleem (dat moet nog erger worden, daarom nog meer olie verbranden en geen HAW-Stormvogel-energie benutten) en de methaan-componente verzwijgen en verder flijtig methane produceren,

en na verloop van tijd dan een sterke man te presenteren, die de massa’s gaat blenden, door al die problemen op te lossen. Daarvoor moeten oplossingen tevoren eerst eens gesmoord worden, achtergehouden”.

 

“Maakt in die context het smoren van schone energie wel zin? Begrijpt u het nu beter?”  vragen wij dan. “Oh ja! Nu snap ik het wel!”  horen wij vaak.

 

“De Stormvogel-techniek is prima!” hebben wij van bestuurders van grote bedrijven gehoord. “Maar wij willen ze .. niet”.  Dat lijkt een contradictie. Maar zodra het woordje “nu” aanvullend wordt ingevoegd: “Maar wij willen ze nu niet”, wordt de zin zinvol, in de genoemde context.

 

Deze verklaring van David Icke, nieuwe toepassing van de gevaarlijke Hitler-strategie, om op termijn een nieuwe sterke man te kunnen opbouwen, die straks de wereld- dictator wil worden, lijkt ook ons een treffende theorie, om de vele contradicties te verklaren, die wij in de loop van onze 8-jaarige bemoeinissen om een betere schone energie-techniek zijn tegengekomen. Ze willen onze techniek wel en hebben meerdere malen spionnen gestuurd, die pogingen daden om onze geheimtechniek te grijpen. Maar ze willen onze techniek nu niet toepassen.

 

In deze context plaatsen wij dan ook uw antwoord. En de vele contradicties in uw antwoord. De vergissingen en de fouten. De omissies. Het omdraaien van feiten. En dat u de facto niets wilt doen. Geen schone Stormvogel-energie voor 16 miljoen Nederlanders nu, zover het aan u ligt. En de kans laten varen, ineffectieve investeringen in de Noordzee-windparken in miljardenhoogte te voorkomen. Omdat de miljarden in de zakken van de internationals verdwijnen, de multi-miljardairs daarachter nog rijker worden, vinden alle dat prima, die met dubbele agenda voor die partij werken.

 

Wij hebben gezien, dat er in EZ groepen van ambtenaren zijn, die de beste bedoelingen hebben en schone energie voor 16 miljoen Nederlanders willen, nu, en daarom de HAW-energybird-techniek nu op grote schaal willen testen (prototype met 100 m span) en meehelpen willen en ook belastingsgeld daarvoor willen inzetten. Het zou toch te gek zijn voor woorden, als voor een zo belangrijke stap geen 5 miljoen Euro beschikbaar is, terwijl in Afghanistan bij het meedoen bij een oorlogsspel, ingeleid door leugens (zie video-toespraak Dennis Kucinich, president-kandidaat USA) 100en miljoen Euro uit de Nederlandse belastingskas in rook opgaan.

 

En wij zien nu, dat er in EZ een groep van ambtenaren lijkt te bestaan, daarbij u, die schone en goedkope energie uit HAW nu willen smoren met allerlei manipulaties, met onwaarheden en doodzwijgen van themata’s, een groep die zich nu nog weet door te zetten, met verplaatsing van ambtenaren met durf en met simpelweg verdwijnen laten van lastige brieven.

Maar gelooft niet, dat wij daarbij meedoen! Immers, het is ons ministerie, een orgaan van de grote maatschappij van 16 miljoen burgers.

 

Wij eisen, dat de heer Rene Goverde weer de “taak  Stormvogel” in handen krijgt (dat kan hij ook van VROM uit).

 

En verder vragen wij u nu, binnen 14 dagen toch nog een geloofwaardig verhaal voor al de genoemde contradicties voor te dragen, zo ook het zwijgen van EZ op de Telegraaf-bericht 8/2006, een verhaal, dat te begrijpen is door wetenschappers en door normale burgers. Die tijd heeft u. Immers, wij zijn neutraal. Hopend dat u ons gerust kunt stellen met uw antwoorden zeggen wij u toe, uw antwoorden op onze website te plaatsen, onder deze brief en onder het eerdere schrijven aan mevr. minister M.v.d. Hoeven. Toch als die antwoorden niet tot 24.10.08  komen of ongeloofwaardig zijn, dan beschouwen wij u als een onbetrouwbare ambtenaar. Dan geld voor u onze eis, onmiddellijk af te stappen en uw positie vrij te maken voor een echt betrouwbare ambtenaar.

 

Dan is de theorie van David Icke door nog meer onweerlegde contradicties bevestigd. Dan gaan wij niet het risico in, ambtenaren verdacht van dubbelagenda verder op machtposten te laten zitten. Dan moet u gaan. U zult zien, dat wij dan druk maken.

 

Wij is daarbij een unie van burgergroepen en van bedrijven met vakkennis, niet alleen TOPtech, niet alleen Groene Bilderberg Conferentie GBBC, maar ook Groepen van Greenpeace, Milieudefensie, belangengroepen tegen de landschap en recreatieruimte vernietigende bodemwindmolens, consumentenbond, kerkengroepen en vele andere, die wakker zijn geworden. Uw manipulaties zijn te doorzichtig! En leden van locale, provinciale en landelijke bestuursorganen. Afspraken met vele groepen zijn er al, en ieder week komen meer daarbij.

Een succesvolle manipulatie in de 5000 miljarden Euro grote energiemarkt (wereldwijd op jaarbasis) gaat de burgers vele miljarden Euro kosten. Dat kan men allen zonder moeite duidelijk maken, en dat willen ze tegenhouden.

 

Wij zenden deze brief dubbel. Hoe verklaart u het verdwijnen van de eerste brief in EZ , met ontvangstnota op van 3.7.08 afgeleverd aan de balie van EZ?  De  theorie  “alles toeval” kennen wij al. Deze theorie heeft dezelfde  waarschijnlijkheid als een hoofdwinst in het lotto:  1: 20.000.000 ! Kom met een betere theorie !

Wij zenden deze brief dubbel, per post en per email, daarmee hij niet kan verdwijnen.  Zorg a.u.b. persoonlijk daarvoor, dat hij in de basisadministratie van EZ wordt ingevoerd! Als dat niet gebeurt – wij hebben onze mensen, die controleren – zullen wij onmiddellijk reageren en u persoonlijk daarvoor verantwoordelijk maken.

 

Wilt u  a.u.b. deze brief persoonlijk aan mevrouw Minister van der Hoeven voorleggen! Want er zijn vragen van hoogste prioriteit in het geding.

 

Met vriendelijke groet

 

Gunther Niessen, TOPtech

en Unie van Burgergroepen

 

 

PS: deze e-mail-brief wordt ook als brief per post gestuurd. Wij verwachten uw antwoord tot 24.10.2008 ook dubbel, als e-mail en per post. En wij zullen uw zwijgen vermelden, indien u meent, het door zwijgen te kunnen uitzitten.

 

 

 

naar boven

 

 

 

 

Trustworthy     ?

 

Office holders paid by us and cheating us must quit the office !

Please make a firm decision: Do you support this claim? Yes or not?

Tekstvak: Er kwam geen antwoord. Schending van het burgerrecht, van de overheid antwoord te krijgen op serieuze vragen. Die heer Brouwer heeft iets te verbergen! Dus de heer Hugp Brouwer wordt tot erkend onbetrouwbare ambtenaar verklaard. De eis van Kiddd is:  onmiddellijk aftreten! Positie vrij maken voor een betrouwbare ambtenaar! 
Wij hebben intussen heel wat informatie over deze heer verzameld, die een van onze aangesloten organisaties zal publiceren.

Kiddd    Burgerorganisatie   Future for the kids of the world       O film O

 

Open letter to

 

Hugo Brouwer

 

Top official of the

 

Ministery of Economy, NL

 

Kiddd has found:  HB is throwing praise upon himself because of his activities and “successes”  (meerjares-afspraken, 20% CO2-reduction in the NL-industry). At the same time he is a leading member of the suppression system of at least 3 clean energy technologies, twisting facts, lieing and falling in deep silence when asked the main questions.  He refused to answer the questions in the letter below until 24.10.08 (deep silence until now !!!). Therefore Kiddd has declared him an unthrustworthy official and wants him to quit the office, free the position for a person we can trust.

.Judgment of Kiddd: the  over-activities in the wrong direction aim at disguising the suppression activities before the public.

Quit the office!

Ovaal: Ovaal: Ovaal: Trust or cheat: what do we need ?
Ovaal: Trust or cheat: what do we need ?
Ovaal: Deep check  of 
officials in deep silence
Ovaal: Deep check  of 
officials in deep silence
Ovaal: Trust or cheat: what do we need ?

Trust or cheat,  what do we need ?

O film O

>>

<<