Kiddd is busy with the trust crisis, with officials who need to be checked

 

 

 

 

?

?

?

?

?

?

Page 1, trust crisis

 

 

The energy crisis

Its real cause: suppression

of  3 clean energy technologies.

Production of large amounts of

cheap clean energy is possible!

Why do top officials silence it?

 

click hier     O film O

 

The security crisis

Help terrorists ! Think ! Who is

controling whom? Who controles the

 chiefs? Terrorists and control on you.

Why do the big chiefs refuse to be checked by the most advanced means  for being trust-worthy?. Two cheques short and reliable directly inside the brain?   click here

 

The trust crisis

Untrustworthy officials

suspicious of dubble agenda

Officials  choosing worse and very expensive “solutions”, spilling billions, refusing to answer questions: why?

See open letters to such officials.

Page 2 , H.Brouwer

Page 3 , M.vd.Hoeven

Page 4 , J.Cramer

Page 5 , Zembla

Page 6 , Conclusion

 

 

The money crisis

The credit crisis. The bank crisis

They  are  shaking  the  trees !

It´s a repetition of an  old game:

Causing panic, harvesting billions.

 

 

click here

 

TOPtech Energie-Techniek    Sturmvogel200MW@gmail.com

Gunther Niessen    Tel.  064-29 11 39 6     O film O

3.7.2008 

 

Aan Ministerie Economische Zaken

Aan Minister Maria van der Hoeven

en de topambtenaren

 

                                         

Geachte mevrouw Minister van der Hoeven,

Geachte heer Chris Buijink, secretaris generaal van EZ,

Geachte heer Hugo Brouwer, Directeur Directie EnergieTransitie van EZ

 

 

Graag willen wij u attent maken op de folder (ceterum censeo … m.b.t. de grote onbenutte bron High Altitude Wind, waar 30 keer meer energie in zit dan in de bodemwind, see the  O film O), die wij hier vandaag (3. juli 08) in EZ hebben uitgedeeld tijdens de Energie Transitie Ontmoeting, en op de bijgevoegde brief aan minister Cramer van VROM van 5.6.07 (al een jaar geleden) en op het bijliggende papier “Het Energievogel-Verhaal”, waar SenterNovem van EZ een rol in speelt.

 

Graag willen wij u met deze papieren persoonlijk attent maken op het Noordzee-Project en op de mogelijkheid, op de NL-Noordzee 50 GigaWatt schoon vermogen te installeren en 260 miljard kWh schone energie te produceren, het dubbele van wat Nederland nodig heeft voor alle behoeftes.

(Zoals Jan Terlouw in zijn toespraak zei: “Er is genoeg schone energie in de natuur!”).

Het Noordzee-Project is beschreven op onze website, met power point presentatie in 3 talen (Nederlands, Duits, Engels), met film voor snelle 2-minuten-informatie, hoe de innovatieve machine werkt, die zo grote hoeveelheden energie van boven naar beneden kan halen uit de overvloed, die de natuur daar aanbiedt. Zie a.u.b. www.energybird.org.  en  www.geocities.com/Sturmvogel200MW . Ongeveer 320 miljoen ton CO2-reductie per jaar is in NL te bereiken met onze innovatieve techniek, door vermijden van CO2-productie.

 

Graag willen wij u erop attent maken, dat de politiek tot nu toe op al onze aanspraken niet heeft gereageerd, wat o.a. ook daarin tot uitdrukking komt, dat minister Cramer onze brief van 5.6.2007, sinds meer dan een jaar dus, niet heeft beantwoord, ondanks meerdere aanspraken en ondanks haar persoonlijke toezegging in Nov. 07, nu weer x maanden geleden, het wel te doen. Ze negeert hoogproductieve goedkope techniek voor high altitude wind en propageert laagproductieve dure bodemwindmolens (op zee en ook op land, tegen de weerstand van de bevolking in),  zoals u in de kranten kunt lezen. Vreemd!

 

De (lastige) vraag in die brief geldt ook voor uw ministerie: Waarom heeft VROM, waarom heeft EZ met geen woord gereageerd op het grote bericht van de Financiële Telegraaf, 1/2 pagina, zeer uitgebreid, van August 2006 “Stormvogel oplossing 100% schone energie in Europa” ? Zie bijgevoegde scan “A-Telegraaf-Aug2006” !

 

Is schone energie in NL politiek ongewenst?

Zijn echte en goedkope oplossingen ongewenst? Een kWh uit de nieuwe bron kost 1 cent ! Dat is goedkoper dan alle andere bronnen!

Zijn alleen dure schijnoplossingen gewenst, waar de grote spelers en de grootaandeelhouders en multimiljardairs daarachter dik aan kunnen “verdienen”?  Immers hebben die nog een paar 100 miljard Euro’s hier en daar nodig, om nog meer kranten en nog meer tv-zenders te kunnen opkopen, om het nieuws, dat ons bereikt, nog vollediger te kunnen bepalen, en om nog meer supermarkten te kunnen opkopen, om de prijzen, die nu al de pan uitrijzen, nog vollediger te kunnen dicteren. Veroveringstactiek via geld. Een 0.2%-groep van personen heeft intussen 80% van alle eigendommen wereldwijd in handen. Ze varen de koers naar 100% toe. Zo lijkt het.

Zijn echte en goedkope oplossingen ongewenst?

Wij hebben geen andere verklaring voor het gebeuren en vragen u nu: Weet u wel een ander verklaring, die normale burgers en die wetenschappers kunnen begrijpen? Het mozaïek heeft intussen veel steentjes, en alle wijzen in die genoemde richting, alle passen in dit “beeld”. De kracht achter de schermen, de kracht achter de oliemaatschappijen manipuleert.

Ook de presidentskandidaat Kucinich in de USA schetst dit beeld. Zie zijn toespraak op video:

Dennis Kucinich's Wake Up Call : www.niburu.nl/index.php?articleID=18928.

Zo zijn wij toch in goed gezelschap!

 

Tweede vraag: Het verleden is het verleden. Bent u nu bereid, daarvoor zorg te dragen, dat wij 5 miljoen Euro van ons belastingsgeld krijgen voor de bouw van een grote Stormvogel-prototype./energybird-prototype ?

5 mlj. zijn ca. 1% van de EZ-begroting 438 mlj., 5 mlj. zijn niets tegen de miljarden, die nu in de dure schijnoplossing bodemwindmolens gaan.

High Level Wind (500m – 3000m) bevat 30 keer meer energie dan bodemwind.

 

Wij merken ook aan, dat u in uw toespraak op 3.7.08 niet een keer de grote bron High Level Wind heeft genoemd. Bestaat die niet? Ook in het dikke boek “INNOVATIEAGENDA ENERGIE”, dat ieder bezoeker van de EZ-ontmoeting “Energie Transitie” kreeg, komt het begrip “HIGH LEVEL WIND” /”WIND IN HOGE LUCHTLAGEN” niet een keer voor. Why not?  Is die grote en geschikte bron in EZ niet bekend? Wel is op pagina 5 boven te lezen van “ruimte voor de beste perspectieven op substantiële CO2-reductie”, en genoemd worden CCS / CO2-afvang, biobrandstof , groen gas en de (laagproductieve dure bodem-) windmolens, allemaal marginale en dure bijdragen, terwijl High Level Wind de grote en geschikte bron is, die 100% CO2-reductie kan brengen door vermijden van CO2-productie, en schone en goedkope energie voor 1 ct /kWh. Kent EZ die bron nog niet?

 

Wij zijn een technische koploper. De heer Goverde van het koploper-loket in EZ is nu met de Stormvogel bezig. Bent u bereid, hem met uw bevoegdheden persoonlijk steun te geven wanneer hij tegen de machtstructuren van hogere functionarissen dreigt aan te lopen, van functionarissen, die mogelijk met een dubbele agenda werken? Of is dat onmogelijk? Zijn die er niet?? Weet u dat zeker? Zie het bijliggende Stormvogel-Verhaal!

 

Wij worden gesteund door een van de Power-Point-groepen (www.geocities.com/powerrpoints), die op hun agenda hebben staan, functionarissen met dubbele agenda te spotten en uit hun functie te zetten, een na de ander. En wij steunen deze groepen en hun nieuwe “machtpolitiek van de burgers”. De bedriegers moeten gaan.

 

Jan Terlouw, aan die wij een kopie van deze brief sturen, heeft in zijn toespraak op de grote economische belangen hengewezen, die belemmerend werken. Slim manipulerende functionarissen met dubbele agenda, die positief praten en negatief handelen, zijn een van de lange armen van die belangen.

Jan Terlouw heeft met grote klem daarop hengewezen, dat de belemmerende politieke structuren het moeilijkst te veranderen zijn. Dus moeten wij er extra energie en innovatieve politieke ideeën in stoppen, om de gewenste resultaten toch te bereiken. Wij zouden zo blij zijn, daarbij uw persoonlijke steun te hebben! Hoe denkt u over het “power point idee”? :

Door de burgers betaalde functionarissen, die niet functioneren, in tegendeel met geheime dubbele agenda tegen de burgerbelangen werken, moeten hun functie afstaan. Als er een onderbouwde verdenking is, moeten ze gaan: dat is de leidende gedachte. Zie www.geocities.com/powerrpoints . Ieder gewone burger steunt die gedachte. Ga eens vragen! Zwijgen op deze brief creëert verdenking. De leden van de power point groepen achten er op, wat in de omgeving van de personen gebeurt, die hun nek uitsteken. Dat ben op dit moment o.a. ik. En ze werken samen met de alternatieve pers.

 

Graag horen wij op korte termijn uw antwoord op onze vragen. Wij werken aan schone energie voor de burgers, die technisch mogelijk is. Wij zijn vakmensen en niet om de tuin te leiden. Wij weten, wat technisch mogelijk is (zie ook de oplossingen van Nicola Tesla en van Stanley Meyer (vermoord!), www.energybird.org, page 5) en hoe snel dat mogelijk is en wij willen niet opnieuw tegen verhinderende politieke machtstructuren aanlopen. Wat wij zien lijkt op grootschalige manipulatie, om dure schijnoplossingen door te drukken en goedkope echte oplossingen te vermijden, wat de burgers grote schade toebrengt.

Wij kunnen de grote contradicties niet in het midden laten. Wij mogen de verantwoordelijke personen in de overheid om opheldering vragen, de minister en de topambtenaren.

Dus de personen Maria van der Hoeven,  minister EZ,

en (o.a.) Chris Buijink, secretaris generaal van EZ,

en Hugo Brouwer, Directeur Interdepartementale Directie EnergieTransitie van EZ.

En wij doen het, als u ziet, op een vriendelijke manier. Maar als die opheldering niet op korte termijn komt, is het hoge tijd voor acties.

Zie www.geocities.com/powerrpoints .

 

Met vriendelijke groeten

 

Gunther Niessen

TOPtech Energie

 

 

Bijlagen (ook op onze website) : krant_telegraaf_aug06

brief_vrom_cramer     ceterum_censeo         het_energievogel_verhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open letter to

 

Maria van der Hoeven

 

Minister of Economy, NL

 

Did you study the  O film O  ?

Did you adapt your politics

to the shown possibilities?

 

Please read the letter

below and find your judgement!

Uw oordeel is gevraagd !

Boven staat de

 

Brief van 3.7.2008  aan EZ , die 2 maanden  lang was „verdwenen“, dan in kopie door EZ-ambtenaar R. Goverde in de brieven-registratie van EZ werd ingevoerd, met gevolg voor Goverde: verplaatsing in een ander ministerie. Een ander ambtenaar naam zijn „energy bird-taak“ over in het koploper-lokket .

 

Sindsdien heerst weer het grote zwijgen!

 

Zonder twijvel kent M. vd Hoeven de clean energy oplossing van TOPtech

Minister Maria van der Hoeven heeft de brief niet beantwoord nog laten beantwoorden.

 

Wat is uw oordeel?

 

Kiddd,  BurgerorganisatieFuture for the kids of the world!

Trustworthy     ?

 

Office holders paid by us and cheating us must quit the office !

Please make a firm decision: Do you support this claim? Yes or not?

Ovaal: Ovaal: Ovaal: Trust or cheat: what do we need ?
Ovaal: Deep check  of 
officials in deep silence
Ovaal: Trust or cheat: what do we need ?
Ovaal: Trust or cheat: what do we need ?
Ovaal: Deep check  of 
officials in deep silence

Trust or cheat,  what do we need ?

O film

>>

<<